Historia Irlandii w zarysie
3000 p.n.e. Budowa pierwszych budowli megalitycznych.
700 p.n.e. Celtowie przybywają z Galii i Brytanii. Podział Irlandii na prowincje. (Według ludowych podań)
ok. 350 n.e. Pojawienie się chrześcijaństwa w Irlandii.
400-800 Królestwo Darliady rozciąga się w północnej Irlandii i Szkocji. Chrystianizacja Szkocji przez św. Kolumbana.
432 Tradycyjna data przybycia św. Patryka do Irlandii.
700-800 Szczyt rozwoju irlandzkiego ruchu klasztornego.
795 Początek najazdów wikingów.
1014 Brian Ború pokonuje Wikingów pod Clontarf, sam ginie w bitwie.
1169 Dermot MacMurrough, wygnany król Leinsteru, wzywa na pomoc lorda Strongbow'a.
1172 Papież ogłasza, że Henryk II Angielski jest panem feudalnym Irlandii.
1366 Statuty z Kilkenny zabraniają małżeństw pomiędzy Anglikami i Irlandczykami. Nieudana próba stłumienia kultury gaelickiej.
1534-40 Nieudana rebelia w Kildare.
1541 Henryk VIII ogłasza się królem (a nie feudalnym zwierzchnikiem) Irlandii
1558-1603 Panowanie Elżbiety I. Wprowadzenie systemu hrabstw.
1595-1603 Wojna dziewięcioletnia, nieudane powstanie dowodzone przez Hugh O'Neilla.
1610 Polityka plantacji (osiedlanie brytyjskich kolonizatorów w Ulsterze.
1607 "Flight of the Earls"; główne rodziny Ulsteru zostają wygnane z kraju.
1641 Polityka Karola I powoduje powstanie w Ulsterze i wojne domową w Anglii.
1649 Inwazja Cromwella na Irlandię.
1653 Na mocy Aktu Osadnictwa przeciwnicy Cromwella zostają pozbawieni ziemi.
1689-90 Zdetronizowany Jakub II ucieka do Irlandii; zostaje pokonany w bitwie pod Boyne.
1704 Wprowadzenie Penal Code; katolicy nie mogą głosować, pobierać nauki i posiadać broni.
1775 Amerykańska wojna o niepodległość zagrzewa Irlandczyków do powstania.
1782 Parlament Grattana wymusza uznanie przez Brytyjczyków formalnej niepodległości Irlandii.
1795 Ustanowienie Zakonu Oranżystów (Orange Order).
1798 Upadek powstania Wolfe Tone'a.
1801 Irlandia staje się częścią Zjednoczonego Królestwa na mocy Aktu Unii.
1829 Przegłosowanie 'Aktu Emancypacji Katolików' po wybraniu Daniela O'Connella na premiera Irlandii.
1845-49 Wielki Głód.
1879-82 Wojna o Ziemię; Parnell wzywa do bojkotu represyjnych posiadaczy ziemskich.
1914 Wprowadzenie Rządów Domowych za przyczyną wybuchu I Wojny Światowej.
1916 Powstanie Wielkanocne. Po egzekucji przywódców, opinia publiczna ciągle domaga się niepodległości.
1920-21 Wojna Anglii z Irlandią; powstanie Wolnego Państwa Irlandii i Irlandii Północnej.
1922 Wybuch wojny domowej.
1932 Prezydentem zostaje De Valera.
1939-45 "The Emergency"; Wolne Państwo ogłasza neutralność. Irlandii grozi angielska okupacja.
1958 Zostaje ogłoszony program rozwoju ekonomicznego; pięcioletni plan inwestycji publicznych zakładający 2% wzrost gospodarczy rocznie.
1969 Walki pomiędzy katolikami i protestantami. Zostają wezwane wojska brytyjskie.
1971 IRA zaczyna kampanię na rzecz wycofania brytyjskiej armii z Irlandii. Faulkner zostaje premierem Irlandii Płn.; wprowadza prewencyjne internowania.
1972 'Krwawa niedziela' w Derry. Rząd i parlament zostają rozwiązane; wprowadzenie rządów bezpośrednich z Londynu.
1973 Wstąpienie Irlandii i Wielkiej Brytanii do EWG.
1974 W obliczu strajku generalnego ogłoszonego przez unionistów upada porozumienie z Sunnigdale dopuszczające katolików do władzy i powołujące "Radę Irlandii".
1980-81 Strajk głodowy w więzieniach w Irlandii Płn. Republikańscy więźniowie umierają w wyniku strajku głodowego. Nierozsądne postępowanie rządu przysparza wielu zwolenników zjednoczonej Irlandii.
1984 Nacjonaliści z południa i SDLP publikują raport Nowego Forum Irlandii.
1985 Podpisanie porozumienia Angielsko-Irlandzkiego w Hillsborough. Powstanie Rady międzyrządowej.
1994 Deklaracja Pokoju i zawieszenie ognia przez IRA.
1996 Koniec zawieszenia ognia; wybory do Forum Pokojowego; wyłączenie Sinn Féin z rozmów pokojowych na skutek dalszych ataków IRA; Sinn Féin postanowiło nie przyłączać się do Forum.
1997 Odnowienie zawieszenia ognia przez IRA. Sinn Féin przyłącza się do rozmów pokojowych.
1998 Podpisanie porozumienia w Wielki Piątek przewidujące stopniowe jednoczenie obu części Irlandii.